Què tractem en els nostres Hospitals de Dia?

Desconect@ va néixer en 2012 en una societat que encara no es preocupava massa sobre els problemes que provoca una addicció al telèfon mòbil. Per això el primer problema que tractem són les addiccions a les noves tecnologies.

No obstant això, Desconect@ fa un pas més enllà i gràcies a un equip multidisciplinari també tracta trastorns relacionats amb la conducta i amb l’alimentació. Són molts els joves i adults que manifesten problemes d’autocontrol i no poden gestionar les seves emocions. Això pot portar a l’afectat a conflictes importants amb la resta de la societat que poden afectar perillosament el seu futur. El mateix passa amb un trastorn alimentari. Si no hi ha una interevenció com la que s’ofereix en Desconect@, les conseqüències s’engrandeixen amb el pas del temps.

Finalment, un altre de les grans addiccions que tractem és la de les substàncies com podria ser el tabac o qualsevol tipus de droga. Una característica fonamental de la dependència de substàncies és l’aparició d’una sèrie de símptomes comportamentals, cognoscitius i fisiològics.

Gràcies a uns grans resultats, el nostre programa ha pogut seguir endavant amb clients molt satsifechos amb el treball realitzat. Això ha ajudat al fet que poguéssim crear un Hospital del Dia tant a Barcelona com més tard a Madrid, on tractem tots els trastorns que hem esmentat al llarg de l’article.