TCA Trastorns alimentaris

Qualsevol persona que tingui dificultats amb l’alimentació. A continuació citem els tractaments que donem cobertura des de l’Hospital de Dia Desconect@.

ANORÈXIA NERVIOSA (AN)

Es caracteritza per una por intensa a guanyar pes, obsessió pel menjar, i una alteració de la percepció del propi cos. En el cas de les dones, a causa del pes significativament baix, pot aparèixer amenorrea (pèrdua de la menstruació). Hi ha un desig de seguir baixant de pes, tot i estar per sota del pes que correspon a l’alçada

En el cas de l’AN restrictiva, hi ha una restricció en la ingesta d’aliments, i pot anar acompanyat per un abús de l’activitat física.

Quan parlem d’AN purgativa existeixen conductes dirigides a purgar amb l’objectiu de baixar pes (vòmit auto provocat, ús incorrecte de laxants, diürètics o ènemes).

TRASTORN PER AFARTAMENT

En el trastorn per afartament hi ha episodis recurrents d’afartaments, però a diferència de la bulímia, no hi ha comportaments compensatoris associats.

Tenen una sensació de manca de control del que ingereixen durant l’episodi d’afartament i senten una gran culpabilitat respecte a aquests.

Les persones que el presenten poden haver intentat una gran quantitat de dietes, i que cap hagi tingut èxit. L’ús que fan del menjar va associat a conflictes emocionals.

TRASTORN DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA NO ESPECIFICAT (TCANE)

És un trastorn de l’alimentació que no compleix amb els criteris per diagnosticar un TCA específic. Actualment són els trastorns alimentaris més freqüents. En aquests casos, les dificultats poden complicar-se amb l’aparició de diferents factors psicopatològics, conductuals, relacionals, etc …

BULÍMIA NERVIOSA (BN)

La bulímia nerviosa es caracteritza per episodis recurrents d’afartaments, i per una gran inestabilitat emocional. Senten una sensació de manca de control del que ingereixen durant l’episodi d’afartament.

Després de l’afartament apareixen conductes compensatòries (vòmit, laxants o diürètics en la BN purgativa; dejuni o restricció en la BN no purgativa).

Hi obsessió per baixar pes, encara que no arriben a presentar infrapès.

Acostumen a mantenir el símptoma amagat, això fa que puguin mantenir el desordre alimentari més temps ocult.