Hospital de Dia per adolescents a Barcelona i Madrid

Entenent com a favorable l’avanç tecnològic en el qual constantment estem sotmesos, creiem que hi ha un petit desajustament. Els nostres joves i adolescents creixen envoltats d’una gran varietat eines digitals, que a més de proporcionar-li molta ajuda en diferents aspectes de la seva vida, estan privant-los d’uns altres, potser menys cridaneres, però bàsiques per a un bon desenvolupament.

Beneficis de l'Hospital de Dia

Més de 10 anys d'experiència

Àmplia experiència aconseguint grans resultats en tota mena de trastorns de conducta adolescent.

Psicòlegs, pedagogs i professors

Gran ventall d'especialistes a la disposició de l'alumnat per a poder cobrir qualsevol necessitat durant el tractament.

Modelo teràpia multidisciplinar

Teràpies treballades els diferents àmbits, personal, individual, social i familiar.

Hospital de día Madrid y Barcelona

Centre de salut mental per a joves

Som un centre especialitzat en la salut mental dels adolescents. Amb més de 10 anys d’experiència, ajudem als joves amb trastorns de la conducta alimentària, trastorns de conducta, addicció a les noves tecnologies, addicció a substàncies tòxiques, i en uns altres moltes dificultats que es presenten en un moment de canvis tan delicat com és l’adolescència.

A través d’un model de teràpia multidisciplinària, fem un abordatge integral, és a dir, treballem en l’àmbit personal i individual, social i familiar de l’adolescent, perquè sabem que tots aquests aspectes influeixen directament en el seu benestar.

Tractaments del Hospital de Dia

A l’Hospital de Dia Desconect@ el pacient no és un número, és un membre més de la nostra casa i cuidem d’ell a través d’un alt nivell d’exigència i de moltíssim d’amor.

Addicció a les noves tecnologies

Desconect@ va ser creat en 2012, per aquelles èpoques la societat encara no estava alarmada pel problema actual: ens passem massa temps amb el mòbil a la nostra mà i dedicant-li massa temps.

Trastorns de conducta

Se manifiestan con problemas en el autocontrol del comportamiento y de las emociones, violando los derechos de los demás y pueden llevar al adolescente a conflictos importantes frente a las normas de la sociedad o con las figuras de autoridad.

Trastorn de conducta alimentària (TCA)

Cualquier persona que tenga dificultades con la alimentación. A continuación citamos los tratamientos que damos cobertura des del Hospital de Día Desconect@.

Addicció de substàncies

Una característica fonamental de la dependència de substàncies és l'aparició d'una sèrie de símptomes comportamentals, cognoscitius i fisiològics que indiquen que el pacient continua consumint la substància tòxica malgrat l'aparició de problemes significatius relacionats amb ella.

Metodologia i funcions de l'Hospital de Dia

A l’Hospital de Dia Desconect@ el pacient no és un numero, és un membre més de la nostra casa i cuidem d’ell a través d’un alt nivell d’exigència i de moltíssim d’amor.

Un dels àmbits més importants i significatius per als adolescents és la seva família. Allí aprenen a relacionar-se, a comunicar-se.

La teràpia familiar és l’espai en el qual es reuneixen una família o alguns dels seus membres, amb la supervisió directa d’un terapeuta per a ajudar a resoldre trastorns emocionals/psicològics que tingui algun dels components d’aquesta.

Tota la família surt beneficiada d’aquestes sessions, perquè es tracten problemes individuals i de grup.

Objectius terapèutics:

Comunicació familiar.
Empatia familiar.
Organització.
Convivència.
Les relacions entre els membres.
Normes i límits.

Quant al trastorn de l’alimentació, creiem que l’objectiu no passa solament per l’estabilització del pes, ni la normalització de la conducta alimentària; també cal treballar la consciència de malaltia dels pacients i tots aquells elements que fan que es mantingui, és per això que englobem tots els àmbits de la seva vida.

En referència a les altres problemàtiques amb les quals ens trobem, igualment treballem amb la consciència del pacient, perquè pugui fer canvis significatius, i que pugui relacionar-se amb el seu entorn des de la salut, entenent també, quins són aquests factors mantenidors de la seva conducta disruptiva.

Grup terapèutic

El grup és una part fonamental del tractament. En aquest es creen vincles sans, es treballa el respecte, la companyonia, la vergonya, les relacions socials.

Metodologia en les teràpies

Les teràpies de grup es realitzen en grups reduïts. Es tracten temes que els preocupa els pacients cada dia, marcant objectius i així aconseguint que es comprometin amb el canvi.
Ens focalitzem en una cosa diferencial en les nostres teràpies de grup i és el concepte d’ajuda mútua, així aprenen a ajudar a uns altres alhora que se sent ajudats. Així, aconseguim fomentar aspectes tan importants com són l’empatia, la paciència, l’escolta activa, la tolerància.

En el tractament es treballa a nivell individual, familiar i social; i està format per tres fases:

 • 1a fase: en Hospital de Dia, dirigida a eliminar totes aquestes conductes patològiques que el pacient duu a terme per a gestionar el seu malestar (restricció de l’alimentació, vòmit, conductes impulsives, hiperactivitat), alhora que s’aconsegueix una recuperació ponderal, si és necessari. També es treballa la consciència de malaltia i la funció que aquesta compleix.
 • 2a fase: en Hospital de Dia, dirigida a treballar els aspectes emocionals i cognitius de manera exhaustiva (que han començat a treballar-se en la 1a fase), recuperant així, l’autoestima i la seguretat en un mateix, i construint una identitat pròpia sana.
 • 3a fase: en règim ambulatori, dirigida a treballar les dificultats que li sorgeixen al pacient quan fa una vida totalment normalitzada, i prevenció de recaigudes.

Hospital de Dia Desconect@ està dirigit a tots aquells pacients que necessiten una ajuda integral, amb un control i supervisió directa, a causa de la simptomatologia que presenten.

Amb aquesta mena de tractament, el pacient podrà acudir al col·legi o treball si cal. El tractament és totalment individualitzat, perquè en funció de les necessitats que tingui cadascun, haurà d’acudir a hospital de dia en horari complet, o parcial (matins o tardes), tota la setmana o només alguns dies.

 

Hospital de dia PARCIAL o TOTAL

Horari Hospital de Dia de dilluns a divendres de 10 a 19h en torns de matí i tarda.

 • Tractament psiquiàtric – Visites setmanals amb el doctor de referència.
 • Teràpia ambulatòria – Teràpia individual diària amb el terapeuta de referència.
 • Teràpia de grup – Teràpia grupal diària amb el terapeuta i grup d’iguals de referència.
 • Unitat externa d’ingrés hospitalari – Clíniques CITA.
 • Menjador – Servei de menjar amb cuina pròpia.
 • Mindfulness i Relaxació – Tractament de relaxació i esport en l’àrea dirigida per professionals i terapeutes.
 • Tallers – Tallers de sexualitat, autoestima, habilitats socials, autoconcepte, etc.
 • Consultes externes – Dirigit a pacients que necessiten un tractament extern, basat en una visita ambulatòria periòdica.

Trastorns Alimentació

 • Els últims estudis apunten al fet que un 5% de la població Espanyola d’entre 12 i 21 anys d’edat, sofreix un Trastorn de la conducta alimentària (segons ACAB-Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia).
 • 9 de cada 10 casos són dones.
 • Només entre el 5-10% dels afectats són homes (prevalença de bulímia i síndrome de fartanera).
 • Les formes més lleus dins de l’espectre TCA tenen una prevalença entre el 11-16%.
 • L’edat d’inici de l’Anorèxia Nerviosa se situa entre els 13 i els 18años. Cada vegada hi ha més casos en nenes pre-púbers i en dones adultes.
 • L’edat d’inici en la Bulímia sol ser entre els 18 i els 25 anys.
 • El 78% dels adolescents que acudeixen a consulta amb problemes de sobrepès i obesitat per estrès escolar, inseguretat, problemes interpersonals i depressió es diagnostiquen per Trastorn per Fartanera.

 

Noves Tecnologies

 • El 66% de la població dorm amb el telèfon encès a l’habitació.
 • Els adolescents consulten el seu telèfon cada 7 minuts.
 • El 97% de la població creu que la societat actual abusa del telèfon mòbil.
 • El 92% dels adolescents assegura haver-se sentit ignorat alguna vegada pels seus pares en estar aquests més pendents del telèfon mòbil.
 • El 75% dels adults utilitzen el telèfon mòbil quan estan amb els seus amics o família.

Marc Masip | Director de Desconect@

Marc Masip és psicòleg i expert en addicció a les Noves Tecnologies, a més del director de Desconect@, amb un programa pioner nascut en 2012 per a aprendre a fer un bon ús de les noves tecnologies sense deteriorar les nostres relacions personals i sense crear-nos dependències o addiccions.

Imparteix conferències en escoles i instituts d’ESO i batxillerat, a Espanya i a l’estranger. A més, organitza campaments i té una unitat especial per a escolaritzar a joves que per la seva addicció no poden assistir a una formació reglada.

Marc Masip Programa Desconect@

desconect@ barcelona

desconect@ madrid