Hospital
de dia

Les conductes perjudicials que utilitzen els nois per tapar o expressar el seu malestar, estan tan integrades que cal un tractament més complet i intensiu.

L’Hospital de Dia és el recurs que els permet a través de teràpies de grup, teràpies individuals, tallers terapèutics, visites amb psiquiatria, reeducació alimentària i teràpies familiars, poder obtenir els recursos necessaris per fer una vida sana, sense la necessitat d’utilitzar conductes tòxiques que tant els perjudica en el seu dia a dia.

Som un centre especialitzat en la salut mental dels adolescents. Amb més de 10 anys d’experiència, ajudem als joves amb trastorns de la conducta alimentària, trastorns de conducta, addicció a les noves tecnologies, addicció a substàncies tòxiques, i en altres moltes dificultats que es presenten en un moment de canvis tan delicat com és l’adolescència.

A través d’un model de teràpia multidisciplinar, fem un abordatge integral, és a dir, treballem en l’àmbit personal i individual, social i familiar de l’adolescent, ja que sabem que tots aquests aspectes influeixen directament en el seu benestar.

CONVENI AMB L’ASSEGURANÇA ESCOLAR PER A SUBVENCIONAR EL TRACTAMENT EN MENORS DE 28 ANYS

60 places disponibles

A l’Hospital de Dia Desconect@ el pacient no és un número, és un membre més de casa nostra i tenim cura d’ell a través d’un alt nivell d’exigència i de moltíssim amor.

addiccio-noves-tecnologies

ADDICCIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES

Desconect@ va ser creat el 2012, per aquells temps la societat encara no estava alarmada pel problema actual: ens passem massa temps amb el mòbil a la nostra mà i li dediquem massa temps.

trastorno-conducta

TRASTORNS DE CONDUCTA

Es manifesten amb problemes en l’autocontrol del comportament i de les emocions, violant els drets dels altres i poden portar l’adolescent a conflictes importants enfront de les normes de la societat o amb les figures d’autoritat.

addiccions-substancies

ADDICCIÓ A SUBSTÀNCIES

Una característica fonamental de la dependència de substàncies és l’aparició d’una sèrie de símptomes comportamentals, cognoscitius i fisiològics que indiquen que el pacient segueix consumint la substància tòxica malgrat l’aparició de problemes significatius relacionats amb ella.

trastornos-alimentarios

TRASTORN DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA

Qualsevol persona que tingui dificultats amb l’alimentació. A continuació citem els tractaments que donem cobertura des de l’Hospital de Dia Desconect@.

Un dels àmbits més importants i significatius per als adolescents és la seva família. Allà aprenen a relacionar-se i a comunicar-se. La teràpia familiar és l’espai en el qual es reuneixen una família o alguns dels seus membres, amb la supervisió directa d’un terapeuta per ajudar a resoldre trastorns emocionals/psicològics que tingui algun dels components d’aquesta.
Tota la família surt beneficiada d’aquestes sessions, ja que es tracten problemes individuals i de grup.

Objetius terapèutics:

 • Comunicació familiar
 • Empatia familiar
 • Organització
 • Convivència
 • Les relacions entre els membres
 • Normes i límits

Pel que fa al trastorn de l’alimentació, creiem que l’objectiu no passa només per l’estabilització del pes, ni la normalització de la conducta alimentària; també cal treballar la consciència de malaltia dels pacients i tots aquells elements que fan que es mantingui, és per això que englobem tots els àmbits de la seva vida.

En referència a les altres problemàtiques amb les que ens trobem, igualment treballem amb la consciència del pacient, perquè pugui realitzar canvis significatius, i que pugui relacionar-se amb el seu entorn des de la salut, entenent també, quins són aquests factors mantenidors de la seva conducta disruptiva.

GRUP TERAPÈUTIC

El grup és una part fonamental del tractament.
En aquest es creen vincles sans, es treballa el respecte, la companyonia, la vergonya, les relacions socials.

METODOLOGIA EN LES TERÀPIES DE GRUP:

Les teràpies de grup es realitzen en grups reduïts. Es tracten temes que els preocupa als pacients cada dia, marcant objectius i així aconseguint que es comprometin amb el canvi.
Ens focalitzem en alguna cosa diferencial a les nostres teràpies de grup i és el concepte d’ajuda mútua, així aprenen a ajudar a altres a la vegada que se senten ajudats. Així, aconseguim fomentar aspectes tan importants com són l’empatia, la paciència, l’escolta activa, la tolerància.

En el tractament es treballa a nivell individual, familiar i social; i està format per tres fases:

 • 1a fase: a Hospital de Dia, dirigida a eliminar totes aquestes conductes patològiques que el pacient porta a terme per gestionar el seu malestar (restricció de l’alimentació, vòmit, conductes impulsives, hiperactivitat), alhora que s’aconsegueix una recuperació ponderal, si és necessari. També es treballa la consciència de malaltia i la funció que aquesta compleix.
 • 2a fase: a Hospital de Dia, dirigida a treballar els aspectes emocionals i cognitius de forma exhaustiva (que han començat a treballar-se en la 1ª fase), recuperant així, l’autoestima i la seguretat en un mateix, i construint una identitat pròpia sana.
 • 3a fase: en règim ambulatori, dirigida a treballar les dificultats que li sorgeixen al pacient quan fa una vida totalment normalitzada, i prevenció de recaigudes.

Hospital de Dia Desconect@ es troba situat al centre de Barcelona, ​​està dirigit a tots aquells pacients que necessiten una ajuda integral, amb un control i supervisió directa, a causa de la simptomatologia que presenten.

Amb aquest tipus de tractament, el pacient podrà acudir al col·legi o a la feina si cal.

El tractament és totalment individualitzat, ja que en funció de les necessitats que tingui cada pacient, haurà d’acudir a l’hospital de dia en horari complet, o parcial (matins o tardes), tota la setmana o només alguns dies.


Hospital de dia PARCIAL o TOTAL

Horari Hospital de Dia de dilluns a divendres de 10 a 19h en torns de matí i tarda.

 • Tractament psiquiàtric – Visites setmanals amb el doctor de referència.
 • Teràpia ambulatòria – Teràpia individual diària amb el terapeuta de referència.
 • Teràpia de grup – Teràpia grupal diària amb el terapeuta i grup d’iguals de referència.
 • Unitat externa d’ingrés hospitalari – Clíniques CITA.
 • Menjador – Servei de menjar amb cuina pròpia.
 • Mindfulness i Relaxació – Tractament de relaxació i esport en l’àrea dirigida per professionals i terapeutes.
 • Tallers – Tallers de sexualitat, autoestima, habilitats socials, autoconcepte, etc.
 • CONSULTES EXTERNES – Dirigit a pacients que necessiten un tractament extern, basat en una visita ambulatòria periòdica.

Trastorn Alimentació

 •  Els últims estudis apunten que un 5% de la població espanyola d’entre 12 i 21 anys d’edat, pateix un Trastorn de la conducta alimentària (segons ACAB-Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia)
 • 9 de cada 10 casos són dones.
 • Només entre el 5-10% dels afectats són homes (prevalença de bulímia i síndrome d’afartament).
 • Les formes més lleus dins de l’espectre TCA tenen una prevalença entre el 11-16%.
 • L’edat d’inici de l’Anorèxia Nerviosa se situa entre els 13 i els 18 anys. Cada vegada hi ha més casos en nenes pre-púbers i en dones adultes.
 • L’edat d’inici en la Bulímia sol ser entre els 18 i els 25 anys.
 • El 78% dels adolescents que acudeixen a consulta amb problemes de sobrepès i obesitat per estrès escolar, inseguretat, problemes interpersonals i depressió es diagnostiquen per Trastorn per afartament.

Noves Tecnologies

 • El 66% de la població dorm amb el telèfon encès a l’habitació.
 • Els adolescents consulten el seu telèfon cada 7 minuts
 • El 97% de la població creu que la societat actual abusa del telèfon mòbil
 • El 92% dels adolescents assegura haver-se sentit ignorat alguna vegada pels seus pares en estar aquests més pendents del telèfon mòbil.
 • El 75% dels adults utilitzen el telèfon mòbil quan estan amb els amics o família.