Programa de formació educativa amb suport terapèutic

Des de l’Institut Psicològic Desconect@ hem creat FEST@ (Programa de Formació Educatiu amb Suport Terapèutic Desconect@) la primera escola que ofereix classes d’un màxim de 6 alumnes i que treballa constantment amb professors, psicòlegs i psicopedagogs a l’aula. Una formació acadèmica que permet a qualsevol alumne cursar ESO i batxillerat de forma tutoritzada i individualitzada.

Beneficis Col·legi Desconect@

ESO i Batxillerat

Classes en grups reduïts amb major atenció del professor i un sistema innovador d'alta eficàcia.

Psicòlegs, pedagogs i professors

Ampli ventall d'especialistes a la disposició de l'alumnat per a poder cobrir qualsevol necessitat durant el tractament.

100% educació tutoritzada i individualitzada

Realitzem un seguiment totalment tutoritzat i individualitzat segons el perfil de cada alumne.

Colegio Desconecta

Testimoniatges alumnes Col·legi Desconect@

Tipus de Trastorns de Conducta en Adolescents

Creiem fermament en la retroalimentació entre l’acadèmic i l’emocional. Quan un àmbit va bé l’altre se sent reforçat i alhora millora.

Problemes

Conducta

Dificultats acadèmiques

Relacions familiars i emocionals

Autoestima

Desconect@ Fest@

Resolució de conflictes

Pla individualitzat

Consum

Comunicació

Amor i empatia

Exigència

Resultats

Millora de capacitats

Aprenentatge

Motivació

Afrontació

Resolució

Futur

Universitat

Treball

Estabilitat

Seguretat

Ambició

TRASTORNS
DE CONDUCTA

El col·legi Desconect@ és l’opció per a tots aquells alumnes que no se senten capaços o que tenen dificultats. Nosaltres traiem el seu màxim potencial i ells ens responen amb el seu millor resultat.
 • Formació regulada ESO i Batxillerat.ç
 • Classes de màxim 6 alumnes.
 • Professors universitaris amb formació C.A.P.
 • Professors natius per a llengües estrangeres.
 • Psicòlegs i psicopedagogs a l’aula.
 • Informes de la situació acadèmica i emocional setmanals.
 • Reunions amb coordinació setmanalment.
 • Ensenyament a través de la llibertat.
 • Consciència de la importància de la formació.
 • Futur estable, motivador i ambiciós.
 • Orientació en finalitzar per a estudis superiors.
 • El pla acadèmic el realitza la psicopedagoga del centre juntament amb la coordinació dels centres col·laboradors, amb la condició de preparar els continguts per a cada alumne d’una forma individual i personalitzada.
 • Els continguts que rebem dels centres col·laboradors són prèviament preparats segons les necessitats acadèmiques dels nostres alumnes i realitzant plans individualitzats en les matèries que presentin més dificultats.
 • A més d’un acompanyament per al seu futur fora del col·legi Desconect@, el centre busca la millor opció o sortida educativa per a ells, universitat, cicles superiors o món laboral.

Centres col·laboradors:

 • Retroalimentació de la situació acadèmica i emocional positiva.
 • Establir pautes i límits en la vida de l’alumne.
 • Consciència de l’esforç per a aconseguir noves metes.
 • Establir rutines d’estudi i de treball.
 • Adquirir noves tècniques d’estudi.
 • Fomentar la bona dinàmica grupal en el grup classe.
 • Respecte i llibertat com a base de l’educació.

Quina metodologia d’aprenentatge utilitzem?

Els alumnes reben un ensenyament total a través de la individualització. Cada noi té disponibles a 7 professors i el professorat mai treballa amb més de 6 alumnes alhora. Així mateix, els nois estan sempre acompanyats de terapeutes, psicòlegs i psicopedagogs per a poder treballar en el dia a dia les seves dificultats, frustracions i límits. A més de valorar el purament acadèmic hem de tenir en compte que el comportament, la conducta i l’acceptació de limitis millora enormement.

I el meu fill aprendrà?

El col·legi Desconect@ funciona. El privilegi de poder comptar amb 1 professor per a cada 3 alumnes fa que els joves rebin una formació activa, constant i allunyada de les distraccions. El col·legi Desconect@ porta en actiu 4 cursos escolars. Dels més de 30 alumnes que hem format, tots ells han aconseguit el seu objectiu: aprendre.

Nosaltres com a pares, sabrem com evoluciona el nostre fill?

Cada divendres lliurem via mail un informe detallat als pares. Qual ha estat el comportament i rendiment setmanal, deures per al cap de setmana, treballs pendents i l’evolució en les diferents assignatures. L’estreta relació entre la família i l’equip terapèutic és fonamental per a un resultat emocional i acadèmic desitjat.

L’aula

En el col·legi Desconect@ disposem de diferents aules. Totes elles gaudeixen d’una absència total de distraccions i espai enfocat a la impossibilitat de desconnexió de la classe. Treballem amb llibres, paper i bolígraf. Alhora, l’alumnat té dues classes setmanals de competències tecnològiques. La durada de les classes és de 55 minuts, havent-hi sempre un descans entre cadascuna de les classes per a una millora de l’aprenentatge.

El col·legi Desconect@ posa a la disposició dels seus alumnes i famílies informació organitzativa el dia a dia del centre. Per a qualsevol informació que necessiti pot posar-se en contacte a info@programadesconecta.com.

Des de l’Institut Psicològic Desconect@ hem creat FEST@ (Programa de Formació Educatiu amb Suport Terapèutic Desconect@) la primera escola que ofereix classes d’un màxim de 3 alumnes i que treballa constantment amb professors, psicòlegs i psicopedagogs a l’aula.

 • Espanya és el segon país de la Unió Europea en fracàs escolar, amb una taxa del 19% de joves entre 18 i 24 anys que han abandonat prematurament el sistema educatiu havent completat com a molt el primer cicle de Secundària (l’ESO) i no havent rebut cap mena de formació en l’últim mes.
  Els nois abandonen les aules abans que les noies. La proporció de fracàs escolar és superior entre els nois (22,7%) que entre les noies (15,1%), d’acord amb les dades d’Eurostat.
 • Espanya ha aconseguit reduir la taxa d’abandó escolar en l’última dècada del 30,3% que es registrava en 2006 al 19% de 2016, encara que segueix lluny per a arribar a complir la meta nacional de rebaixar-la en 2020 al 15%, cinc punts menys que l’objectiu per a tota la UE.
 • Només en 2016 la Fundació ANAR (Ajuda a Nens i Adolescents en Risc) va registrar 1.207 casos d’assetjament escolar reals, la qual cosa suposa un augment del 87,7% en l’últim any i un 240% des de 2015.

Marc Masip | Director de Desconect@

Marc Masip és psicòleg i expert en addicció a les Noves Tecnologies, a més del director de Desconect@, amb un programa pioner nascut en 2012 per a aprendre a fer un bon ús de les noves tecnologies sense deteriorar les nostres relacions personals i sense crear-nos dependències o addiccions.

Imparteix conferències en escoles i instituts d’ESO i batxillerat, a Espanya i a l’estranger. A més, organitza campaments i té una unitat especial per a escolaritzar a joves que per la seva addicció no poden assistir a una formació reglada.

Marc Masip Programa Desconect@

desconect@ barcelona

desconect@ madrid