Col·legi

Des de l’Institut Psicològic Desconect@ hem creat FEST@ (Programa de Formació Educatiu amb Suport Terapèutic Desconect@) la primera escola que ofereix classes d’un màxim de 3 alumnes i que treballa constantment amb professors, psicòlegs i psicopedagogs a l’aula. Una formació acadèmica que permet a qualsevol alumne cursar ESO i batxillerat de forma tutoritzada i individualitzada.

infografia-desconecta

Creiem fermament en la retroalimentació entre allò acadèmic i allò emocional. Quan un àmbit va bé l’altre se sent reforçat i alhora millora.

Per a alumnes amb dificultats, trastorns, mal comportament o incapacitat d’estudiar en una aula amb massa alumnes, FEST@ proposa la solució a través d’una educació rígida basada en la individualització, l’amor i l’empatia.

FEST@ és l’opció per a tots aquells alumnes que no se senten capaços o que tenen dificultats. Nosaltres traiem el seu màxim potencial i ells ens responen amb el seu millor resultat.

Ens sentim molt orgullosos dels nostres alumnes. Fins a la data tenim un 100% de presentats i aprovats a la Selectivitat.

 • Formació regulada ESO i Batxillerat.
 • Classes de màxim 3 alumnes.
 • Professors universitaris amb formació C.A.P.
 • Professors nadius per a llengües estrangeres.
 • Psicòlegs i psicopedagogs a l’aula.
 • Informes de la situació acadèmica i emocional setmanals.
 • Reunions amb coordinació setmanalment.
 • Ensenyament a través de la llibertat.
 • Consciència de la importància de la formació.
 • Futur estable, motivador i ambiciós.
 • Orientació al finalitzar per a estudis superiors.

El pla acadèmic el realitza la psicopedagoga del centre juntament amb la coordinació dels centres col·laboradors, per tal de preparar els continguts per a cada alumne d’una manera individual i personalitzada.

Els continguts que rebem dels centres col·laboradors són prèviament preparats segons les necessitats acadèmiques dels nostres alumnes i realitzant plans individualitzats en les matèries que presentin més dificultats.

A més d’un acompanyament per al seu futur fora de del col·legi Desconect@, el centre busca la millor opció o sortida educativa per a ells, universitat, cicles superiors o món laboral.

 • Retroalimentació de la situació acadèmica i emocional positiva.
 • Establir pautes i límits en la vida de l’alumne.
 • Consciència de l’esforç per aconseguir noves metes.
 • Establir rutines d’estudi i de treball.
 • Adquirir noves tècniques d’estudi.
 • Fomentar la bona dinàmica grupal en el grupo clase.
 • Respecte y llibertat como base de l’educació.

Quina metodologia d’aprenentatge utilitzem?

Els alumnes reben un ensenyament total a través de la individualització. Cada noi té disponibles a 7 professors i el professorat mai treballa amb més de 3 alumnes al mateix temps. Així mateix, els nois estan sempre acompanyats de terapeutes, psicòlegs i psicopedagogs per poder treballar en el dia a dia les seves dificultats, frustracions i límits. A més de valorar el purament acadèmic hem de tenir en compte que el comportament, la conducta i l’acceptació de límits millora enormement.

I el meu fill aprendrà?

Al col·legi Desconect@ funciona. El privilegi de poder comptar amb 1 professor per cada 3 alumnes fa que els joves rebin una formació activa, constant i allunyada de les distraccions. El col·legi Desconect@ porta en actiu 4 cursos escolars. Dels més de 30 alumnes que hem format, tots ells han aconseguit el seu objectiu: aprendre.

Nosaltres com a pares sabrem com evoluciona el nostre fill?

Cada divendres lliurem via mail un informe detallat als pares. Quin ha estat el comportament i rendiment setmanal, deures per al cap de setmana, treballs pendents i l’evolució en les diferents assignatures. L’estreta relació entre la família i l’equip terapèutic és fonamental per a un resultat emocional i acadèmic desitjat.

L’aula

Al col·legi Desconect@ disposem de diferents aules. Totes elles gaudeixen d’una absència total de distraccions i espai enfocat a la impossibilitat de desconnexió de la classe. Treballem amb llibres, paper i bolígraf. Alhora, l’alumnat te dues classes setmanals de competències tecnològiques. La durada de les classes és de 55 minuts, havent sempre un descans entre cadascuna de les classes per a una millora de l’aprenentatge.

El col·legi Desconect@ posa a disposició dels seus alumnes i famílies informació organitzativa pel dia a dia del centre. Per qualsevol informació que necessiteu us podeu posar en contacte a info@programadesconecta.com.

Des de l’Institut Psicològic Desconect@ hem creat FEST@ (Programa de Formació Educatiu amb Suport Terapèutic Desconect@) la primera escola que ofereix classes d’un màxim de 3 alumnes i que treballa constantment amb professors, psicòlegs i psicopedagogs a l’aula.

 • Espanya és el segon país de la Unió Europea en fracàs escolar, amb una taxa del 19% de joves entre 18 i 24 anys que han abandonat prematurament el sistema educatiu havent completat com a molt el primer cicle de Secundària (ESO) i no havent rebut cap tipus de formació en l’últim mes.
 • Els nois abandonen les aules abans que les noies. La proporció de fracàs escolar és superior entre els nois (22,7%) que entre les noies (15,1%), d’acord amb les dades d’Eurostat.
 • Espanya ha aconseguit reduir la taxa d’abandonament escolar a l’última dècada del 30,3% que es registrava el 2006 al 19% el 2016, encara que segueix lluny per arribar a complir la fita nacional de rebaixar-la el 2020 al 15%, cinc punts menys que l’objectiu per a tota la UE.
 • Només en 2016 la Fundació ANAR (Ajuda a Nens i Adolescents en Risc) va registrar 1.207 casos d’assetjament escolar reals, fet que suposa un augment del 87,7% en l’últim any i un 240% des de 2015.

Alumnes de l’escola Desconect@ ens descriuen la seva experiència a l’escola: