Hospital de Dia amb suport acadèmic

Desconect@ és un centre terapèutic que ofereix suport acadèmic en aules d’un màxim de 6 alumnes i que treballa constantment amb professors, psicòlegs i pedagogs. 

Coneix l'Aula Terapèutica Desconecta en 2 minuts

Colegio Desconect@

Beneficis Aula Terapèutica Desconect@

ESO i Batxillerat (màx. 6 alumnes per classe)

Classes en grups reduïts per a la màxima atenció del professorat cap a l'alumne.

Seguiment Individualitzat

Telèfon directe de la coordinadora referent per a gestió diària i seguiment únic

Psicòlegs, pedagogs i professors

Ampli ventall d'especialistes a disposició de l'alumnat per al reforç terapèutic i noves tècniques d'estudi.

100% educació tutoritzada i individualitzada

Duem a terme un pla individualitzat segons el perfil de cada alumne i les seves dificultats.

 • Formació ESO i Batxillerat.
 • Classes de màxim 6 alumnes.
 • Professors universitaris amb formació C.A.P.
 • Professors natius per a llengües estrangeres.
 • Psicòlegs i psicopedagogs a l’aula.
 • Informes de la situació acadèmica i emocional setmanals.
 • Reunions amb coordinació setmanalment.
 • Ensenyament a través de la llibertat.
 • Consciència de la importància de la formació.
 • Futur estable, motivador i ambiciós.
 • Orientació en finalitzar per a estudis superiors.
 • El pla acadèmic el realitza la psicopedagoga del centre juntament amb la coordinació dels centres col·laboradors, amb la condició de preparar els continguts per a cada alumne d’una forma individual i personalitzada.
 • Els continguts que rebem dels centres col·laboradors són prèviament preparats segons les necessitats acadèmiques dels nostres alumnes i realitzant plans individualitzats en les matèries que presentin més dificultats.
 • A més d’un acompanyament per al seu futur fora del col·legi Desconect@, el centre busca la millor opció o sortida educativa per a ells, universitat, cicles superiors o món laboral.

Centres col·laboradors:


 • Retroalimentació de la situació acadèmica i emocional positiva.
 • Establir pautes i límits en la vida de l’alumne.
 • Consciència de l’esforç per a aconseguir noves metes.
 • Establir rutines d’estudi i de treball.
 • Adquirir noves tècniques d’estudi.
 • Fomentar la bona dinàmica grupal en el grup classe.
 • Respecte i llibertat com a base de l’educació.

Quina metodologia d’aprenentatge utilitzem?

Els alumnes reben un ensenyament total a través de la individualització. Cada alumne té disponibles a 7 professors i el professorat mai treballa amb més de 6 alumnes alhora. Així mateix, els alumnes estan sempre acompanyats de terapeutes, psicòlegs i psicopedagogs per a poder treballar en el dia a dia les seves dificultats, frustracions i límits. A més de valorar el purament acadèmic, hem de tenir en compte que el comportament, la conducta i l’acceptació de límits millora enormement.

I el meu fill aprendrà?

El col·legi Desconect@ funciona. El privilegi de poder comptar amb 1 professor per a cada 3 alumnes fa que els joves rebin una formació activa, constant i allunyada de les distraccions. El col·legi Desconect@ suma 10 cursos escolars en actiu. Dels més de 300 alumnes que hem format, tots ells han aconseguit el seu objectiu: aprendre.

Nosaltres com a pares, sabrem com evoluciona el nostre fill?

Cada divendres lliurem un informe detallat als pares i mares via mail. Quin ha estat el comportament i rendiment setmanal, deures per al cap de setmana, treballs pendents i l’evolució en les diferents assignatures. L’estreta relació entre la família i l’equip terapèutic és fonamental per a un resultat emocional i acadèmic desitjat.

L’aula

Al col·legi Desconect@ disposem de diverses aules. Totes elles gaudeixen d’una absència total de distraccions i espai enfocat a la impossibilitat de desconnexió de la classe. Treballem amb llibres, paper i bolígraf. Alhora, l’alumnat té dues classes setmanals de competències tecnològiques. La durada de les classes és de 55 minuts, havent-hi sempre un descans entre cadascuna de les classes per a una millora de l’aprenentatge.

Els nostres alumnes no tenen ni ordinador ni tauletes a l’aula. Treballen amb paper, bolígraf, documents impresos i llibres. Per projectes, en exposicions orals i pissarra per al debat i les classes mestres.

I el telèfon mòbil?

El telèfon mòbil l’han de lliurar al arribar al centre i se’ls hi torna al sortir. Què aconseguim amb aquesta mesura? A classe molta més concentració i menys distraccions. Al pati, que parlin més entre ells.

 • Espanya és el segon país de la Unió Europea en fracàs escolar, amb una taxa del 19% de joves d’entre 18 i 24 anys que han abandonat prematurament el sistema educatiu havent completat com a molt el primer cicle de Secundària (l’ESO) i no havent rebut cap mena de formació en l’últim mes.
 • Els nois abandonen les aules abans que les noies. La proporció de fracàs escolar és superior entre els nois (22,7%) que entre les noies (15,1%), d’acord amb les dades d’Eurostat.
 • Espanya ha aconseguit reduir la taxa d’abandonament escolar en l’última dècada del 30,3% que es registrava al 2006 al 19% de 2016, encara que segueix lluny per a arribar a complir la meta nacional de rebaixar-la al 2020 al 15%, cinc punts menys que l’objectiu per a tota la UE.
 • Només a 2016 la Fundació ANAR (Ajuda a Nens i Adolescents en Risc) va registrar 1.207 casos d’assetjament escolar reals, la qual cosa suposa un augment del 87,7% en l’últim any i un 240% des de 2015.

Testimoniatges famílies Aula Terapèutica Desconect@

Testimoniatges alumnes Aula Terapèutica Desconect@@

Arribes a nosaltres amb...

 • Problemes d'aprenentatge
 • Rendiments escolars per sota de les seves possibilitats
 • Dificultat d'adaptació al sistema escolar actual
 • Desmotivació escolar
 • Dificultats de convivència familiar
 • Dificultats d'atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH)
 • Conducta
 • Malestar relacionat amb situacions de bullying o inadaptació

Col·legi Desconect@

 • Resolució de conflictes
 • Pla individualitzat
 • Comunicació
 • Amor i empatia
 • Exigència

Resultats

 • Millora de capacitats
 • Aprenentatge
 • Motivació
 • Afrontació
 • Resolució

Surts de Desconect@...

 • Cap a la universitat
 • Amb feina
 • Amb estabilitat
 • Amb seguretat en tu mateix/a
 • Amb ambició

Marc Masip | Director de Desconect@

Marc Masip és psicòleg i expert en addicció a les Noves Tecnologies, a més de ser el director de Desconect@, amb un programa pioner nascut el 2012 per aprendre a fer un bon ús de les noves tecnologies sense deteriorar les nostres relacions personals i sense crear-nos dependències o addiccions.

Imparteix conferències a escoles i instituts d’ESO i batxillerat, a Espanya i a l’estranger. A més, organitza campamentsi té una unitat especial per escolaritzar joves que per la seva addicció no poden assistir a una formació reglada.

Marc Masip Programa Desconect@

desconect@ barcelona

desconect@ madrid