JOSEP MARÍA FÀBREGAS

psiquiatria

“L’única possibilitat que tens de curar-te…és voler curar-te”

  • Director de la Clínica i Mèdic Psiquiatre en CITA Centre de Tractament i Recerca de les Addiccions
  • Llicenciat en Psiquiatria per la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Professor Claude Olievenstein a l’Hospital Marmottande, París