DAVID TELLA

ProfesSoraT

“Quan el vent no bufi, rema”

  • Llicenciatura en història
  • Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval