Institut
psicològic

Entenent com a favorable l’avenç tecnològic al que constantment estem sotmesos, creiem que hi ha un petit desajust. Els nostres joves i adolescents creixen envoltats d’eines digitals, que a més de proporcionar molta ajuda en diferents aspectes de la seva vida, estan privant-los d’altres, potser menys cridaneres, però bàsiques per a un bon desenvolupament.

No volem que el telèfon mòbil o les xarxes socials acabin per ocupar més temps als joves que la família, amics, activitats esportives, lúdiques o d’un altre tipus.

Així doncs, Desconect@ es posa en marxa amb el clar objectiu que els joves aprenguin a fer un ús adequat de les noves tecnologies. No busquem prohibir o fer desaparèixer res, simplement volem optimitzar els nostres recursos de la millor manera possible.

El nostre programa pretén que els adolescents prenguin consciència dels avantatges, inconvenients i riscos de les noves tecnologies. Mitjançant activitats grupals dinàmiques i atenent a les seves preocupacions reals, treballarem noves estratègies d’ús del telèfon mòbil i les xarxes socials.

ADDICCIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES

Desconect@ va ser creat el 2012, per aquells temps la societat encara no estava alarmada pel problema actual: ens passem massa temps amb el mòbil a la nostra mà i dedicant-li massa temps.

TRASTORNS DE CONDUCTA

Es manifesten amb problemes en l’autocontrol del comportament i de les emocions, violant els drets dels altres i poden portar l’adolescent a conflictes importants enfront de les normes de la societat o amb les figures d’autoritat.

ADDICCIÓ A SUBSTÀNCIES

Una característica fonamental de la dependència de substàncies és l’aparició d’una sèrie de símptomes comportamentals, cognoscitius i fisiològics que indiquen que el pacient segueix consumint la substància tòxica malgrat l’aparició de problemes significatius relacionats amb ella.

TRASTORN DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA (TCA)

Qualsevol persona que tingui dificultats amb l’alimentació. A continuació citem els tractaments que donem cobertura des de l’Hospital de Dia Desconect@.

Orientació acadèmica

L’adolescència és un moment crucial per a l’estudiant. A Institut Psicològic Desconect@ ho sabem i posem a la disposició de l’alumne i de la família totes les solucions necessàries.

  • Suport psicològic.
  • Reforç psicopedagògic.
  • Contacte amb el col·legi i tutor pertinent.
  • Classes particulars.
  • Grup d’estudi de finalització de setmana.
  • Preparació per a exàmens oficials d’anglès, alemany i francès.