Institut
psicològic

Entenent com a favorable l’avenç tecnològic al que constantment estem sotmesos, creiem que hi ha un petit desajust. Els nostres joves i adolescents creixen envoltats d’eines digitals, que a més de proporcionar molta ajuda en diferents aspectes de la seva vida, estan privant-los d’altres, potser menys cridaneres, però bàsiques per a un bon desenvolupament.

No volem que el telèfon mòbil o les xarxes socials acabin per ocupar més temps als joves que la família, amics, activitats esportives, lúdiques o d’un altre tipus.

Així doncs, Desconect@ es posa en marxa amb el clar objectiu que els joves aprenguin a fer un ús adequat de les noves tecnologies. No busquem prohibir o fer desaparèixer res, simplement volem optimitzar els nostres recursos de la millor manera possible.

El nostre programa pretén que els adolescents prenguin consciència dels avantatges, inconvenients i riscos de les noves tecnologies. Mitjançant activitats grupals dinàmiques i atenent a les seves preocupacions reals, treballarem noves estratègies d’ús del telèfon mòbil i les xarxes socials.

addiccio-noves-tecnologies

ADDICCIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES

Desconect@ va ser creat el 2012, per aquells temps la societat encara no estava alarmada pel problema actual: ens passem massa temps amb el mòbil a la nostra mà i dedicant-li massa temps.

trastorno-conducta

TRASTORNS DE CONDUCTA

Es manifesten amb problemes en l’autocontrol del comportament i de les emocions, violant els drets dels altres i poden portar l’adolescent a conflictes importants enfront de les normes de la societat o amb les figures d’autoritat.

addiccions-substancies

ADDICCIÓ A SUBSTÀNCIES

Una característica fonamental de la dependència de substàncies és l’aparició d’una sèrie de símptomes comportamentals, cognoscitius i fisiològics que indiquen que el pacient segueix consumint la substància tòxica malgrat l’aparició de problemes significatius relacionats amb ella.

trastornos-alimentarios

TRASTORN DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA (TCA)

Qualsevol persona que tingui dificultats amb l’alimentació. A continuació citem els tractaments que donem cobertura des de l’Hospital de Dia Desconect@.

Orientació acadèmica

L’adolescència és un moment crucial per a l’estudiant. A Institut Psicològic Desconect@ ho sabem i posem a la disposició de l’alumne i de la família totes les solucions necessàries.

  • Suport psicològic.
  • Reforç psicopedagògic.
  • Contacte amb el col·legi i tutor pertinent.
  • Classes particulars.
  • Grup d’estudi de finalització de setmana.
  • Preparació per a exàmens oficials d’anglès, alemany i francès.