Institut Psicològic

Entenent com a favorable l’avenç tecnològic al que constantment estem sotmesos, creiem que hi ha un petit desajust. Els nostres joves i adolescents creixen envoltats d’eines digitals, que a més de proporcionar molta ajuda en diferents aspectes de la seva vida, estan privant-los d’altres, potser menys cridaneres, però bàsiques per a un bon desenvolupament.

No volem que el telèfon mòbil o les xarxes socials acabin per ocupar més temps als joves que la família, amics, activitats esportives, lúdiques o d’un altre tipus.

Així doncs, Desconect@ es posa en marxa amb el clar objectiu que els joves aprenguin a fer un ús adequat de les noves tecnologies. No busquem prohibir o fer desaparèixer res, simplement volem optimitzar els nostres recursos de la millor manera possible.

El nostre programa pretén que els adolescents prenguin consciència dels avantatges, inconvenients i riscos de les noves tecnologies. Mitjançant activitats grupals dinàmiques i atenent a les seves preocupacions reals, treballarem noves estratègies d’ús del telèfon mòbil i les xarxes socials.


 

Addicció a les NT (Noves Tecnologies)

Trastorn de conducta

Addiccions a substàncies

TCA – Trastorns alimentaris

Orientació acadèmica

Escola Pares

Reconect@