Objectius

Pel que fa al trastorn de l’alimentació, creiem que l’objectiu no passa només per l’estabilització del pes, ni la normalització de la conducta alimentària; també cal treballar la consciència de malaltia dels pacients i tots aquells elements que fan que es mantingui, és per això que englobem tots els àmbits de la seva vida.
Pel que fa a les altres problemàtiques amb les que ens trobem, igualment treballem amb la consciència del pacient, perquè pugui realitzar canvis significatius, i que pugui relacionar-se amb el seu entorn des de la salut, entenent també, quins són aquests factors mantenidors de la seva conducta disruptiva.