Pla acadèmic

El pla acadèmic el realitza la psicopedagoga del centre juntament amb la coordinació dels centres col·laboradors, per tal de preparar els continguts per a cada alumne d’una manera individual i personalitzada.

Els continguts que rebem dels centres col·laboradors són prèviament preparats segons les necessitats acadèmiques dels nostres alumnes i realitzant plans individualitzats en les matèries que presentin més dificultats.

A més d’un acompanyament per al seu futur fora de FEST@, el centre busca la millor opció o sortida educativa per a ells, universitat, cicles superiors o món laboral.


Escoles col·laboradores