Objectius

  • Retroalimentació de la situació acadèmica i emocional positiva
  • Establir pautes i límits en la vida de l’alumne
  • Consciència de l’esforç per aconseguir noves metes
  • Establir rutines d’estudi i de treball.
  • Adquirir noves tècniques d’estudio
  • Fomentar la bona dinàmica grupal en el grupo clase
  • Respecte y llibertat como base de l’educació