Metodologia

Quina metodologia d’aprenentatge utilitzem?

Els alumnes reben un ensenyament total a través de la individualització. Cada noi té disponibles a 7 professors i el professorat mai treballa amb més de 3 alumnes al mateix temps. Així mateix, els nois estan sempre acompanyats de terapeutes, psicòlegs i psicopedagogs per poder treballar en el dia a dia les seves dificultats, frustracions i límits. A més de valorar el purament acadèmic hem de tenir en compte que el comportament, la conducta i l’acceptació de límits millora enormement.

I el meu fill aprendrà?

FEST@ funciona. El privilegi de poder comptar amb 1 professor per cada 3 alumnes fa que els joves rebin una formació activa, constant i allunyada de les distraccions. FEST @ porta en actiu 4 cursos escolars. Dels més de 30 alumnes que hem format, tots ells han aconseguit el seu objectiu: aprendre.

Nosaltres com a pares sabrem com evoluciona el nostre fill?

Cada divendres lliurem via mail un informe detallat als pares. Quin ha estat el comportament i rendiment setmanal, deures per al cap de setmana, treballs pendents i l’evolució en les diferents assignatures. L’estreta relació entre la família i l’equip terapèutic és fonamental per a un resultat emocional i acadèmic desitjat.

L’aula

A FEST@ disposem de diferents aules. Totes elles gaudeixen d’una absència total de distraccions i espai enfocat a la impossibilitat de desconnexió de la classe. Treballem amb llibres, paper i bolígraf. Alhora, l’alumnat te dues classes setmanals de competències tecnològiques. La durada de les classes és de 55 minuts.