Magnitud en Xifres

  • Espanya és el segon país de la Unió Europea en fracàs escolar, amb una taxa del 19% de joves entre 18 i 24 anys que han abandonat prematurament el sistema educatiu havent completat com a molt el primer cicle de Secundària (ESO) i no havent rebut cap tipus de formació en l’últim mes.
  • Els nois abandonen les aules abans que les noies. La proporció de fracàs escolar és superior entre els nois (22,7%) que entre les noies (15,1%), d’acord amb les dades d’Eurostat.
  • Espanya ha aconseguit reduir la taxa d’abandonament escolar a l’última dècada del 30,3% que es registrava el 2006 al 19% el 2016, encara que segueix lluny per arribar a complir la fita nacional de rebaixar-la el 2020 al 15%, cinc punts menys que l’objectiu per a tota la UE.
  • Només en 2016 la Fundació ANAR (Ajuda a Nens i Adolescents en Risc) va registrar 1.207 casos d’assetjament escolar reals, fet que suposa un augment del 87,7% en l’últim any i un 240% des de 2015.